Kiégésből visszanyert motiváció

Ismerd meg Anna karrier-történetét!

Kliensem - akit anonimitásban szeretnék tartani, azonban a személyesség kedvéért, legyen Anna - 20-as évei közepén jár. Korábbi munkahelyén szakképesítéssel, asszisztensként dolgozott, de érezte, ha ez továbbra is így marad, akkor ki fog égni, belefásul a monotonitásba. A kezdeti tüneteket ekkor már észrevette magán. Mivel nem szerette volna megtapasztalni, mi történik egy súlyosabb állapotban, megfogalmazta magának azt, amire vágyik a munkában: flow-élményre. Úgy szeretett volna dolgozni, olyan környezetben és területen, ahol ezt tudja élni, és nemcsak belefeszülni a taposómalom- mindennapokba...

A folyamatos feszültség ördögi kört teremtett

A monotonitás és a nyomás állandó érzése miatt, Anna egyre negatívabb szűrőn keresztül látta a munkáját, egyre rosszabbul érezte magát benne.

Sok orvossal dolgozott együtt, ám nem jött ki jól mindegyikkel, néha nehezen tudott alkalmazkodni.
Eleve feszített volt a tempó, amiben dolgozott, erre még rájött az a stressz is, hogy egyik-másik türelmetlenebb, kevésbé elnéző kollégának nehéz volt megfelelni.
Anna emiatt gyakran hibázott, amiért szégyent érzett és azt, hogy a többiek lenézik.
Ebből kialakult egy ördögi kör: elvesztette a maradék motivációját is, még inkább érezte a munkája árnyoldalait, a monotonitást, a kudarcokat...
Azaz eljutott egy kiégés-szerű állapotba.

Önbizalomhiányból ötlet?

Anna önértékelése erősen megreccsent ezekben a hónapokban, és mindezzel teljes mértékben tisztában is volt. Kereste a megoldási lehetőségeket, amelyek segíthetnek neki kilépni a nyomasztó helyzetből, és ekkor érkezett meg a továbbtanulás gondolata.

A kinézett egyetemi képzés ötlete bizonyítási vágyból is táplálkozott, egy olyan lehetőségként jelent meg, amellyel megmutathatja a világnak, ő is értékes, ahogy fogalmazott, „nem hülye”. Sőt, számára ez tulajdonképpen presztízskérdés is volt, hogy végre ne számos nála képzettebb és elismertebb embernek asszisztáljon, hanem ő maga is kompetens szakértő lehessen.

Amikor megismertük egymást...

Közös ismerősünkön keresztül került hozzám, egy korábbi találkozásunk pedig elég „biztosíték” volt neki ahhoz, hogy közös munkába kezdjünk.
Számára testhezálló volt a különféle tesztek kitöltése, nagyon szeretett volna ezzel kezdeni, így ez is volt az első lépés.
A tesztek kitöltését követően, megkezdtük heti rendszerességgel a konzultációkat is.
Az első alkalmakat a jelenlegi helyzetének feltérképezésére fordítottam, hogy pontosan megismerjem és megértsem mindazt, ami őt jelenleg frusztrálja, akadályozza, és ami felé menni szeretne.
Következő lépésként, de még a folyamat elején, kijelöltük számára az elérendő célokat, és átbeszéltük részletesen az addigra már elkészült teszt-kiértékeléseket. Itt kellemes meglepetésként érte, és lelkileg felüdülés volt számára, hogy az eredmények több átlagon felüli képességére is rámutattak. Számára ez ebben a szakaszban kulcsfontosságú volt, hiszen az önbizalomhiányára rögtön egyfajta feloldást tudott adni. Önértékelése mellett ez az önismeretére is kedvezően hatott.
A személyiségtesztekkel kapcsolatban is hasonló tapasztalatai voltak, hiszen itt is több olyan pontot talált, amelyekben ő előzőleg tévesen, rosszabb színben látta magát. Ezzel tehát már önmagában is nagy lépést tett meg, hiszen kedvezőbbé vált az önmagáról alkotott képe, ami a megfelelő megoldásokhoz és a célok eléréséhez kulcsfontosságú volt!

A jelen helyzet oldása nélkül azonban nincs előrelépés

Noha általánosan elterjedt nézet, ha valami nem jó, akkor az előre meneküléssel „majd szépen megoldódik”, a valóságban ez nem egészen így működik, pláne nem a karrier világában. Anna esetében is komoly szükség volt arra, hogy a jelenlegi munkahelyén tapasztalt feszültség valamelyest oldásra kerüljön. Ebben a teszteredmények ismét segítséget jelentettek, hiszen megmutatták a fejlesztendő területeket. (Ezek nagyrészt ismét az önbizalomhiányra mutattak vissza.)

Ha van egy kellemetlen, kényelmetlen helyzet, miért az egyén nézzen rá a fejlesztendő területeire?

Mert a körülmények csak az egyén által tudnak megváltozni. Anna esetén, a tesztekben is látható fejlesztendő területek negatív hatásai markánsak kiütköztek akkori munkahelyén. Ezek elsődlegesen a stresszkezelés és frusztráció-tűrés akadályai voltak.

A felismerést követően, ennek feloldására az ideális megoldás az volt, hogy a területén belül Anna új munkát találjon, ahol nem kell több orvosnak megfelelnie, többféle elváráshoz alkalmazkodnia, vagyis a megszégyenülést okozó helyzetekre eleve kevesebb esély van.

A valódi megoldás

Ezt a munkahelyet rövid időn belül meg is találta. Itt egy orvos mellett dolgozik csak, illetve teljesen önálló munkanapja is van egy héten egyszer. Annak eredményeként, hogy megbecsülést és támogatást érzett, a hibázásai is csökkentek, és észrevette a szakmája szerethető részeit, ismét motivált lett a területén, sőt, kiválóan alkalmazkodott az újfajta felelősséghez is. Rájött, hogy nem magával a munkájával van problémája, hanem az előző pozíciója adta körülmények nem illettek hozzá, és hozták ki belőle a legrosszabb teljesítményt.

Ezáltal megszűnt a belülről sürgető továbbtanulási igénye, illetve annak a kényszere, hogy mindenképp új, alternatív szakmát találjon. A kiégés veszélye elhárult, és mivel tisztán látta magát, illetve a helyzetét is, egy elhamarkodott és esetleg nem megfelelő döntésbe sem ugrott bele!

A megoldás utáni élet és a továbblépés lehetőségei

Annával összesen 3 hónapot dolgoztunk együtt, így nem ért itt véget az együttműködés. Miután rendben volt az új állásával, és ezáltal visszanyerte az önbizalmát is, ismét visszakanyarodtunk a karrierváltás kérdéséhez.

A teszteredmények és konzultációk által kapott adatok alapján - képességek, motivációk, személyiségjegyek, kompetenciák, személyes karriercélok, meglévő és vágyott életstílus (stb.) megnéztük, milyen területek jöhetnek számára szóba, és ezekhez milyen képesítéseken, tapasztalatokon keresztül juthat el.
A konzultációk során Annának olyan feladatokat adtam, amelyeken keresztül a mindennapi sikereit tudta felismerni, vagyis fejlesztette az önbizalmát.
Ezek az eredmények, illetve a tesztek szolgáltatta adatok és az új munkahelyén tapasztalt megbecsülés együttesen vezették el oda, hogy már nem ragaszkodott az egyetemhez, és elkezdte mérlegelni egyéb lehetőségeit is.
Ennek fókuszában már nem a „milyen papír jelentene presztízst”-indíttatás volt, hanem az, hogy mi tetszene neki, miben érezné azt, hogy megtalálta a karrierújtát, megélheti azt a bizonyos flow- élményt.

Háromhavi együttműködés után Anna kijelölt egy konkrét területet és talált két olyan képzést, amelyeket úgy döntött, elvégez. Maradt a segítő szakmában, de szeretne inkább állatokkal foglalkozni, mellette pedig részmunkaidőben a jelenlegi munkáját folytatni.

A végeredmény

Noha Anna karrierkérdésekben fordult hozzám, és ezekben nyújtottam neki segítséget, egy-két hónappal a folyamataink lezárása után küldött nekem egy levelet. Ebben leírta, hogy a közös munkánkkal nemcsak a karrierjét sikerült rendbe tenni, de az önbizalma erősödésének, önismerete fejlődésének köszönhetően, sikerült kilépnie egy évek óta húzódó egészségtelen párkapcsolatból, illetve életmódot is váltott.

Mostanra sikerült magát annyira értékelni, hogy első helyre tegye önmaga jóllétét, és össze tudja gyűjteni ahhoz a bátorságát és az erejét, hogy az életminőségének javításához szükséges lépéseket megtegye.

Azonosulni tudtál Anna történetével? Tedd meg Te is a szükséges lépéseket ahhoz, hogy karrieredet a megfelelő mederbe tereld, hiszen ez életed egészére rányomja a bélyegét. Nézd át, miben tudok neked SZEMÉLYRE SZABOTTAN, RÁD HANGOLVA segíteni, és jelentkezz!